Zespół Konsultacyjny ds. Żywego Dawstwa Nerek przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
- Dr Krzysztof Szwedziak

- Dr Katarzyna Muras-Szwedziak

- Dr hab. Ilona Kurnatowska

- Dr Anna Zawiasa

- Prof. Janusz Strzelczyk