Zespół


Lata 2015 - 2016

Ośrodki aktywnie współpracujące nad rozwojem Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (wykaz alfabetyczny wg miast)

Bydgoszcz
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
Koordynator: dr Aleksandra Woderska

Katowice
Kierownik: prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Koordynator: lek. med. Adam Mały

Łódź
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk
Koordynator: dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
fb: https://www.facebook.com/%C5%BBywy-Dawca-Nerki-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-506015226194622/

Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych
Koordynator: mgr Ewelina Pitrus

Poznań
Kierownik: dr med. Maciej Głyda
Koordynator: dr n. med. Piotr Suszczewicz
Kierownik: dr med. Marek Karczewski
Koordynator: lek. med. Michał Stronka

Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski
Koordynator: Dorota Semczyszyn (lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego)
fb: https://www.facebook.com/zywydawcanerkiszczecin?fref=ts

Warszawa
Kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
Kierownik w projekcie: prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
Kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Koordynator: mgr Aleksandra Tomaszek
fb: https://www.facebook.com/oddajebokocham?fref=ts
http://www.zywydawcanerki.com/

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Durlik
Koordynator: dr Anna Popow
Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
Koordynator: lek. med. Jacek Rubik

Wrocław
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger
Kierownik w projekcie prof. dr hab. Maria Boratyńska
Koordynator: Andrzej Janoch

Lata 2013 - 2014 (wykaz alfabetyczny wg miast)

Bydgoszcz
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
Koordynator: mgr na dr n. med. Aleksandra Woderska

Gdańsk
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
Koordynator: mgr Anna Milecka

Kierownik: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Koordynator: mgr Beata Białobrzeska

Katowice
Kierownik: prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Koordynator: lek. med. Adam Mały

Lublin
Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

Łódź
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk
Koordynator: dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych
Koordynator: mgr Ewelina Pitrus

Poznań
Kierownik: dr med. Maciej Głyda
Koordynator: dr n. med. Piotr Suszczewicz

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Oko
Kierownik: dr med. Marek Karczewski
Koordynator: lek. med. Michał Stronka

Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski
Koordynator: Dorota Semczyszyn (lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego)

Warszawa
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
Zastępca Kierownika: prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Koordynator: mgr Aleksandra Tomaszek

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
Koordynator: dr hab. Tomasz Jakimowicz

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Durlik
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski
Koordynator: dr Anna Popow

Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
Koordynator: lek. med. Jacek Rubik

Wrocław
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Szyber
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger
Koordynator: prof. dr hab. Maria Boratyńska

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Hruby
Koordynator: dr n. med. Andrzej Konieczny


Lata 2011 - 2012

Kierownik Projektu:

Prof. dr hab. med. Artur KwiatkowskiKoordynatorzy projektu:

Prof. dr hab. med. Andrzej Chmura

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt