Wydarzenia

Bieżące wydażenia dokumentujemy na Facebook

- Debata Ekspercka poświęcona przeszczepieniu nerki od dawcy żywego, jako
najskuteczniejszej formy terapii nerkozastępczej odbyła się w studiu
MedExpress.pl w dniu 26 stycznia 2016 roku z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Transplantacji.
http://www.medexpress.pl/pacjent/debata-medexpressu-przelomy-w-transplantologii/63049/
Rozmowa w której udział wzięli prof. A.Kwiatkowski, prof. A. Chmura oraz dr Rafał Kieszek przeprowadzona została przez red. Iwonę Szymale.