Stanowisko Kościoła

Oddanie nerki osobie bliskiej jest pięknym gestem i dowodem miłości, co podkreślał papież Jan Paweł II. Dzięki takim „dowodom miłości”, wiele osób z niewydolnością narządową uniknęło niepotrzebnej śmierci.

 

„Oddawanie narządów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei jest największym darem bliźniego”

Encyklika Evangelium Vitae

Jan Paweł II