Opieka okołooperacyjna

Po operacji dawca nerki jest dokładnie monitorowany. Może istnieć konieczność założenia cewnika do pęcherza moczowego, w razie wystąpienia trudności z oddawaniem moczu (po znieczuleniu), celem dokładnej oceny diurezy i prowadzenia bilansu płynów. Przez pierwsze doby dawca otrzymuje regularnie leki przeciwbólowe. W kolejnych dniach dawki leków przeciwbólowych są zmniejszane i/lub podawane tylko na życzenie pacjenta. Jak po każdej operacji pacjent jest stopniowo uruchamiany i rehabilitowany.

Zazwyczaj dawca nerki po operacji przebywa w Klinice od 4 do 7 dni. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań kontrolnych istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Szpitalu. Po wyjściu ze Szpitala dawca nerki otrzymuje zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, jest ono przedłużane na kolejny, niezbędny okres.

Należy zgłaszać personelowi medycznemu każdą zauważoną nieprawidłowość. Nie należy unikać zadawania pytań. Tylko pełna współpraca pacjenta z personelem medycznym zapewnia ograniczenie niedogodności i minimalizuje ryzyko powikłań.

Aby operacja i okres pooperacyjny zakończyły się powodzeniem potrzebna jest pomoc i pełna współpraca.

Przeszczepienie nerki jest procedurą wykonywaną od wielu lat i zazwyczaj kończy się powodzeniem, szczególnie, jeżeli nerka pochodzi od dawcy żywego. Należy jednak pamiętać, że istnieje ryzyko nie podjęcia czynności przez narząd przeszczepiony. W pojedynczych przypadkach może istnieć konieczność usunięcia przeszczepionej nerki.

Operacja i okres pooperacyjny w większości przypadków kończą się pełnym sukcesem. Zawsze należy się jednak liczyć z możliwością wystąpienia powikłań.