Opieka nad żywym dawcą nerki – program kontroli

Ogólnie

Po wyjściu ze Szpitala dawca nerki pozostaje pod opieką lekarzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Zgłasza się na regularne, planowe kontrole lekarskie, w trakcie których wykonywane są badania pomocnicze, co ma na celu dokładne monitorowanie stanu zdrowia. Badania o których mowa wykonywane są w 1, 3, 6 i 12 miesiącu po operacji, a następnie co roku. W związku z wykonywaniem badań kontrolnych może czasem zaistnieć konieczność 1-2 dniowego pobytu w Szpitalu.

Okresowe badania kontrolne mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia po oddaniu nerki do przeszczepienia. Badania kontrolne są całkowicie bezpłatne oraz są wykonywane w trosce o Pani/Pana zdrowie.

Dawca nerki może i powinien wrócić do pracy i pełnej aktywności, w tym także sportowej (z wyłączeniem sportu zawodowego).

Badania

Żywy dawca nerki poddawany jest badaniom kontrolnym w 1, 3, 6 i 12 miesiącu po operacji, a następnie co roku. Przed każdą wizytą kontrolną prosimy o wykonanie dobowej zbiórki moczu i przywiezienie ze sobą próbki tego moczu z odnotowaniem ilości moczu w czasie dobowej zbiórki.

Dawca nerki w dniu badań jest hospitalizowany w ramach chirurgii jednego dnia. W czasie każdej wizyty ma wykonywane badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, raz w roku ma wykonywane badanie radiologiczne klatki piersiowej. W czasie każdej wizyty chory ma rutynowo wykonywane badania laboratoryjne z krwi i z moczu, w tym badanie mikrobiologiczne moczu. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych badań, takie badania są wykonywane.