Jak zostać żywym dawcą nerki?

Wg procedury obowiązującej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytutu Transplantologii im. Tadeusza Orłowskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szpitala Dzieciątka Jezus, ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA POTENCJALNEGO ŻYWEGO DAWCY NERKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

ETAP 1 – POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU)
ETAP 2
– PUNKT KONSULTACYJNY
ETAP 3
– OŚRODEK KWALIFIKACYJNY

POTENCJALNY ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN WYKONAĆ  BADANIA KONTROLNE ZLECONE PRZEZ LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU W OŚRODKU MACIERZYSTYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.


BADANIA PODSTAWOWE:

Grupa krwi, morfologia, mocznik, glikemia, transaminazy, kreatynina, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej ze szczególną oceną funkcji nerek, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.( POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI MOŻNA RÓWIEŻ DOKONAĆ SAMEMU ).

ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN BYĆ ZASZCZEPIONY

PRZECIWKO WIRUSOWEMU ZAPALENIU WATROBY TYPU B (WZWB)


Punkt Konsultacyjny: (adres ośrodka zgodny z miejscem ewentualnego zabiegu pobrania nerki od żywego dawcy i przeszczepienia nerki od żywego dawcy)

Badanie podmiotowe i przedmiotowe, analiza dostarczonych wyników badań, wykluczenie przeciwwskazań.

Zaplanowanie próby krzyżowej, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych (nefrolog, chirurg transplantolog, psycholog) w ramach hospitalizacji, czas pobytu w klinice wynosi od 2 – 3 dni.

Ośrodek Kwalifikacyjny: (adres ośrodka zgodny z miejscem ewentualnego zabiegu pobrania nerki od żywego dawcy i przeszczepienia nerki od żywego dawcy)

W pierwszej kolejności wykonywana jest próba krzyżowa, której ujemny wynik decyduje o możliwości kontynuowania procedury kwalifikacyjnej. Wynik dodatni dyskwalifikuję potencjalnego dawce z dalszej procedury kwalifikacyjnej co jest jednoznaczne, że nie może zostać żywym dawcą nerki.

GRUPA KRWI POTENCJALNEGO ŻYWEGO DAWCY NERKI MUSI BYĆ ZGODNA Z GRUPĄ KRWI POTENCJALNEGO BIORCY NERKI

Dawca grupy O - Biorca O, A, B, AB
Dawca grupy A
- Biorca A, AB
Dawca grupy B
- Biorca B, AB
Dawca grupy AB -
Biorca AB

CZYNNIK RH TO ZNACZY RH (+), RH (-) NIE MA ZNACZENIA