Założenia i cele programu

Założenia programu

  • Zwiększenie w okresie realizacji projektu liczby przeszczepień nerki od dawcy żywego, o co najmniej 500% w stosunku do liczby przeszczepień w 2009r.
  • Zapoczątkowanie trwałych, systemowych rozwiązań organizacyjnych
  • Ułatwienie dostępu pacjenta i jego rodziny do ośrodka kwalifikacyjnego i transplantacyjnego
  • Propagowanie idei przeszczepiania nerek od żywych dawców w okresie przeddializacyjnym

Cele programu

  1. Promocja idei żywego dawstwa skierowana do pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
  2. Promocja idei dawstwa żywego wśród rodzin pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
  3. Promocja idei dawstwa narządów pochodzących od żywych dawców wśród personelu stacji dializ
  4. Utworzenie w wybranych stacjach dializ stanowisk koordynatorów przeszczepiania nerek od żywych dawców
  5. Szkolenie w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji do przeszczepienia wyprzedzającego  od żywego dawcy