Czy jesteś osobą dializowaną?

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2011-2020 FINANSOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA