Wykaz miast w porządku alfabetycznym w których znajdują się Ośrodki przeszczepiające nerki

Ośrodek przeszczepiający nerki Klinika Szpital Regionalny Koordynator transplantacyjny

Bydgoszcz

Klinika  Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 01
fax 52 585 40 02
Dyrektor: mgr inż. Jacek Kryś
mgr na dr n. med. Aleksandra Woderska 

e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl
tel. kom. 603 080 628 tel. stacjonarny/fax: 52 585 43 85
Gdańsk Klinika Chirurgii Ogólnej,Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17,
80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 11
fax: 58 349 39 05
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk
tel.: 58 349 20 00
Dyrektor: mgr Ewa Książek–Bator
i
mgr Anna Milecka

tel.: 58 349-39-05,
fax: 58 3493020;
tel. kom.: 695802333,
adres email: amilecka@gumed.edu.pl
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 25 05
fax 58 349 25 51, 58 346 11 86
Kierownik: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
mgr Beata Białobrzeska

tel.: 58 3492562
kom.: 516601036
adres e-mail: b.bialobrzeska@gmail.com
Katowice Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel.32 259 15 20, 32 255 50 52
fax32 255 50 52
Kierownik: prof. dr hab. med. Lech Cierpka
SPSK im. A. Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 256 51 81,
fax 32 255 46 33
Dyrektor: dr n. med.Włodzimierz Dziubdziela
lek. Adam Mały
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
Tel.32 259 15 20, 32 259 15 55, adres email: adammaly@onet.eu
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 032 255 26 95,
fax 32 255 37 26
Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Lublin I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 742 56 17,
fax 81 742 54 07
Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki
SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 7244400
fax 7475710
Dyrektor: dr med. Marian Przylepa
W trakcie uzupełniania.
Łódź Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Centralny Szpital Weteranów
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 2014400, 42 2014402, fax 42 2014401
dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, adres email: ilona.kurnatowska@umed.lodz.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. 42 636 80 81,
fax 42 637 25 77
Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. 42 636 83 20
fax 42 637 25 93
Dyrektor: dr n. med. Roman Bocian
mgr Ewelina Pitrus; tel.kom.: 691519293; fax: 42 6372577; adres email: ewelina@op.pl
Poznań Oddział Transplantologii i Chirurgii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel./fax 61 821 23 27
Kierownik: dr med. Maciej Głyda
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel. 61 821 22 21
Dyrektor: Jacek Łukomski
dr n. med. Marta Sękowska -
Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicnej
Kontakt:
tel.kom.: 785391725
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,
fax 61 869 16 88
Kierownik: prof.dr hab. med. Andrzej Oko;
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 12 03
fax 61 867 12 32
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz
dr Michał Stronka tel. 61 8547903, tel.kom.: 606271250; adres email: m-stronka@o2.pl
Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań
tel.: 61 8574202, fax: 61 8574235
Kierownik: dr med. Marek Karczewski; drkarczewski@gmail.com
Szczecin Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91466 11 29,
fax 91 46611 30
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski
SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 4661010, 91 466 1012
Dyrektor: lek. med. Barbara Turkiewicz
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel./fax: 91 466 11 96
e-mail: klinika@nefrologia-szczecin.pl
Poradnia Nefrologiczna i Transplantacyjna
tel.: 91 466 12 21
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska – specjalista nefrologii i transplantologii klinicznej,
Kontakt:
tel. 914 661199, 914 661196
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel. 91 466 11 97,
fax 91 466 1196
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski
Warszawa Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
Instytut ""Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka""
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22815 74 91
fax 22 81515 41
Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
Instytut ""Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka""
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
p.o.Dyrektora: prof. nadzw.dr hab. med. Małgorzata Syczewska
dr Jacek Rubik, tel: 22 8151997, adres email: j.rubik@czd.pl
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,
fax 22 59914 68
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: mgr Ewa Marzena Pełszyńska
dr hab. Tomasz Jakimowicz, tel.: 22 5992467, 22 5992468 (pn-pt godzina
8.15-15.00), fax: 22 5991468, adres e-mail: tomj@wum.edu.pl
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,
fax 22 502 21 55
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
Zastęca Kierownika: prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00,
fax 22 502-21-39
Dyrektor: prof. dr hab. med Janusz Wyzgał;
link do strony www
mgr Aleksandra Tomaszek, adres email: aleksandra.koordynacja@onet.pl; tel.: 608644409, tel. stacj.: 22 5022188, fax: 22 5022188
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 12 32,
fax 22 502 21 26
Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 16 41,
fax 22 502 21 27
Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 508 12 17
fax 22 508 12 66
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Durlik
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 5081020,
fax 22 845 14 68
Dyrektor: prof. dr hab. med. Marek Durlik
dr Anna Popow, aniamp1@interia.pl
tel.kom.605-324-517
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii I Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 508 12 00
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski
Wrocław Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 2000,
fax 71 733 2009
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Szyber
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Dyrektor: Piotr Pobrotyn
prof. dr hab. Maria Boratyńska, zastępca koordynatora regionalnego: dr Dorota Kamińska
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 2000,
fax 71 733 2009
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 327 03 33,
fax 71 325 41 01
Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 32 70 101,
fax 71 32 54 101
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
dr n. med. Andrzej Konieczny; adres email: konieczny@wssk.wroc.pl; tel.: 71 3270418, fax.: 71 3270583; tel. kom.: 601846558
Oddział Nefrologiczny z pododdziałem Diabetologii, Transplantologii i Stacją Dializ Wojewdzki Szpital Specjalistyczny we Wrocawiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław; tel.: 71 3270418, fax.: 71 3270583 Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Hruby

 

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Centralny Szpital Weteranów

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

tel. 42 2014400, 42 2014402, fax 42 2014401