II Sympozjum szkoleniowo-naukowe Żywy Dawca Nerki

W dniach 28-29.09.12 w warszawskim hotelu Marriott odbyło się II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Żywy Dawca Nerki.
Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Medycyny.

Sympozjum w którym udział wzięli koordynatorzy Stacji Dializ z całej Polski zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Sympozjum poświęcone było problematyce przeszczepiania nerek od żywych dawców. Miało charakter szkoleniowy i promocyjny. Prezentowało aktualne wyniki badań naukowych, standardów postępowania oraz zaleceń dotyczących przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Gośćmi specjalnymi byli Pan Przemysław Saleta wraz z córką Nicole, którzy są ambasadorami projektu Żywy Dawca Nerki. „Oddaję, bo kocham”.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prof. Andrzej Chmura
Prof. Artur Kwiatkowski

Komitet Naukowy:

Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Roman Danielewicz
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Magdalena Durlik
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Piotr Kaliciński
Prof. Marian Klinger
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Michał Nowicki
Prof. Andrzej Oko
Prof. Leszek Pączek
Prof. Wojciech Rowiński
Prof. Boleslaw Rutkowski
Prof. Stanisław Stepkowski
Prof. Władysław Sułowicz
Prof. Jacek Szmidt
Prof. Ewa Trzebińska
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Wojciech Witkiewicz
Prof. Zbigniew Włodarczyk

Komitet Organizacyjny:

Dr n. med. Monika Bieniasz
Dr n. med. Piotr Domagała
Dr Jakub Drozdowski
Dr n. med. Jolanta Gozdowska
Mgr Łukasz Górski
Dr Rafał Kieszek
Mgr Tomasz Piątek
Mgr Aleksandra Tomaszek
Dr n. med. Michał Wszoła
Dr n. hum. Mateusz Zatorski
Dr Dorota Zygier