Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”

Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny” została powołana 01 kwietnia 1997 r.

Fundacja realizuje  zadania poprzez:

1. Misja Fundacji:

Naszą misją jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić.

2. Cele Fundacji:

Fundacja jako organizacja pozarządowa jest podmiotem, którego zadaniem nie jest wypracowanie zysku. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych a w szczególności:

  1. Wspieranie materialne i organizacyjne Szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.

  2. Promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny i wspieranie wysokospecjalistycznego lecznictwa we wszystkich dziedzinach medycyny.

  3. Sponsorowanie i organizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz sympozjów o tematyce medycznej.

  4. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowoczesnej medycyny, finansowanie publikacji medycznych, prac badawczych i naukowych, sprzętu oraz aparatury i materiałów medycznych.