Debata ekspercka

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, które odbyło się w dniach 28-29.09.2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie poprzedzone było Debatą Ekspercką na której poruszane były tematy związane z obecną kondycją Polskiej Transplantologii oraz jej przyszłością. Debatę ekspertów prowadził Pan prof. Andrzej Chmura.

Z myślą o wypracowaniu spójnego modelu edukacji, mogącej zmienić postawę Polaków wobec donacji narządów, a w konsekwencji pomóc chorym czekającym na przeszczepienie, do debaty systemowo-medycznej: „TRANSPALNTOLOGIA POLSKA - FAKTY” zaproszeni zostali:

1. Pan Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia
2. Pan Prof. Roman Danielewicz
3. Pan Prof. Magdalena Durlik
4. Pan Prof. Zbigniew Gaciong
5. Pan Prof. Ryszard Grenda
6. Pan Prof. Piotr Kaliciński
7. Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu
8. Pan Prof. Marek Krawczyk
9. Pan Prof. Artur Kwiatkowski
10. Pan Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
11. Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
12. Pan Prof. Leszek Pączek
13. Pan Prof. Wojciech Rowiński
14. Pan Prof. Zbigniew Włodarczyk

Debacie patronowała „Rzeczpospolita”.

Artykuł - POLSKA TRANSPLANTOLOGIA

Galeria: